Browse By

Category Archives: Ayrık Matematik

Dört Küp Problemi ve Uygulaması

      Dört küp problemi içeriğinde elimizde bulunan dört adet küpün her yüzeyini elimizde bulunan dört renk ile boyamamız istenmektedir. Dört rengin tamamı kullanılmalı ve geriye kalan iki yüzey de bu renklerden birisi ile ya da bu dört renkten farklı iki tanesi ile boyanabilir.

Boole Fonksiyonlarının Minimizasyonu

İlk yazımızda sadece 0 ve 1 değerleri alabilen fonksiyonlara Boole Fonksiyonları denildiğinden bahsetmiştik. Boole fonksiyonları çok sayıda bit ile ifade edilebilir, bu yazıda Boole fonksiyonlarının minimize edilmesi yani daha az değişken ile ifade edilmesi için uygulanan adımları işleyeceğiz. Boole fonksiyonlarının değişken sayısının azaltılması için çeşitli

Kapsama Problemi – Rota Algoritması

Ayrık Matematik Kapsama Problemi  konusunda mutlak satır olması ve Kapsanan satır, sütun olması durumlarında kapsamanın yazılmasını anlatmıştık. Bu yazıda ise Rota Algoritması ‘nı anlatmayı deneyeceğim. Eğer oluşturulan tabloda mutlak satır yoksa, kapsanan satır ve sütun bilinmiyorsa “ Rota Algoritması ” ndan yararlanılır. Sezgisel olan bu algoritmanın adımları

Ayrık Matematik – Kapsama Problemi

    Şekildeki örnekte cevap Fibonacci Sayılar olarak karşımıza çıkar. Bu bir alanın belirli bir parça ile olan tüm kapsama şekillerini verir. Konu olarak ele aldığımız ” Kapsama Problemi ” de buna benzemektedir. Eğer tabloda [i,j] = 1 ise i. satır j. sütunu kapsıyor denilir.

Boole Cebri

“Boole Cebri” değişkenlerin değerinin doğru ve yanlış olabildiği bir cebir altkoludur. Doğru ve yanlış değerleri genelde sırasıyla 1 ve 0 olarak ifade edilir. Değişken değerlerinin sayı, işlemlerin ise toplama ve çarpma olduğu temel cebrin aksine Boole cebrinde ∧ işareti ile ifade edilen “ve”, ∨ işareti

Ayrık Matematiğe Giriş

     Bu yazı dizisinin temeli Prof. Dr. Vasif Vagifoğlu Nabiyev’in Ayrık Matematik derslerine dayanmaktadır. Ayrık matematik veya bazen kullanılan diğer adıyla sonlu matematik, matematiğin ayrık yapılarıyla ilgilenen süreklilik içermeyen konularını kapsayan matematik dalıdır. Ayrık matematik son yıllarda bilgisayar mühendisliği uygulamalarındaki kullanımı nedeniyle ünlenmiştir. Bilgisayar biliminin