Browse By

Category Archives: Akademik

Sezgisel Arama Algoritmaları, D* Lite

Sezgisel arama algoritmaları birçok kullanım alanı olan çok geniş ve detaylı bir konu. Türkçe olarak çok fazla içerik bulunmayan bu konu ile ilgili yol planlama alanında kullanılan ufak bir kısmını ve ağırlıklı olarak D* Lite algoritmasını temel bir fikir vermesi adına sizler ile paylaşmak istiyorum.

Server-Client Uygulamaları

Ağ programlama, uygulamaların ağ ortamı üzerinden iletişimde bulunarak veri alış-verişi yapılmasına olanak verir; bu nedenle ağ programlama uygulamalarda önemli bir yer tutar. Bu konu kapsamında da temel ağ uygulamalarından olan; – Echo istemci ve sunucusu, – Chat istemci ve sunucusu, – Web sunucusu son olarak

Dört Küp Problemi ve Uygulaması

      Dört küp problemi içeriğinde elimizde bulunan dört adet küpün her yüzeyini elimizde bulunan dört renk ile boyamamız istenmektedir. Dört rengin tamamı kullanılmalı ve geriye kalan iki yüzey de bu renklerden birisi ile ya da bu dört renkten farklı iki tanesi ile boyanabilir.

Almanca Grafik Betimleme Örneği

Test Daf gibi sınavlarda da Schriftliche Ausdruck(Yazılı Anlatım) bölümünde de beklenebilen Grafik Betimleme örneği. (A2-B1) Heutzutage benutzt jeder Mensch das Internet zu unterschiedlichen Zwecken. Einer dieser Zwecke ist das Online-Shopping. Eine Umfrage wurde über das  Online – Shopping durchgeführt. Der Titel des Diagramms lautet „Das

Simplex ve Çift Katlı Simplex Algoritması

Simplex yöntemi denklemlerin tabloya yerleştirilip iterasyonların tablo üzerinden yapılmasına dayanan bir algoritmadır. Bu yöntem sınırlı optimizasyon problemlerinin ve mxn’lik kazanç matrisi ile ifade edilebilen oyun teorisi temelli problemlerin çözümünde kullanılır. Simplex algoritmasının uygulanması sonucunda oyun değeri ve strateji değerleri hesaplanabilir. Sınırlı optimizasyon problemlerinde ise istenilen

Ders notu nedir ?

Her sınav döneminde tüm öğrencilerin ellerinde yeterince kaynak olmayan dersler hakkında akla gelebilecek tüm yolları deneyerek bulmaya çalıştıkları ders içeriğini veren yazılı belgelere ders notu denir.  Sınav dönemleri altın değerinde olan bu belgeleri bulmak pek de kolay değildir. Bu dönemlerde elinde not olsa da vermeyen

Türkiye’de Öğrenci Olmak (İngilizce)

TO BE A STUDENT (in Turkey) To be a student in our country is neither easy nor hard work. If you just live to fun, you can do this easily. Sometimes you should find a way to pass the exam. If you want to be

Yenilikçi Öğretmen (İngilizce)

INNOVATIVE TEACHER Surely, a teacher should has many characteristics. But I think most important one of them is to be innovative person. Time is passing and everything is changing. Every students are differents. But generation is similar. So the teacher should conform with the students

Teknolojinin İyi Yönleri (İngilizce)

Good Part of Technology The Technology is both good and also bad. That’s ‘however you want’. But I’m writing about good part of technology. In these days, people are using technological tools in everywhere of life. First, people can make contact with others, and distance

Doğayı Korumak ya da Dünyayı Kurtarmak (İngilizce)

Protect The Nature or Save The World We need to nature from birth until death. So, We should protect the nature. But “What can we do?” or “How can we do?” Firstly, We should be sensitive. Second, We can plant a tree. In this way,