Browse By

Category Archives: Akademik

Almanca Grafik Betimleme Örneği

Test Daf gibi sınavlarda da Schriftliche Ausdruck(Yazılı Anlatım) bölümünde de beklenebilen Grafik Betimleme örneği. (A2-B1) Heutzutage benutzt jeder Mensch das Internet zu unterschiedlichen Zwecken. Einer dieser Zwecke ist das Online-Shopping. Eine Umfrage wurde über das  Online – Shopping durchgeführt. Der Titel des Diagramms lautet „Das

Simplex ve Çift Katlı Simplex Algoritması

Simplex yöntemi denklemlerin tabloya yerleştirilip iterasyonların tablo üzerinden yapılmasına dayanan bir algoritmadır. Bu yöntem sınırlı optimizasyon problemlerinin ve mxn’lik kazanç matrisi ile ifade edilebilen oyun teorisi temelli problemlerin çözümünde kullanılır. Simplex algoritmasının uygulanması sonucunda oyun değeri ve strateji değerleri hesaplanabilir. Sınırlı optimizasyon problemlerinde ise istenilen

Ders notu nedir ?

Her sınav döneminde tüm öğrencilerin ellerinde yeterince kaynak olmayan dersler hakkında akla gelebilecek tüm yolları deneyerek bulmaya çalıştıkları ders içeriğini veren yazılı belgelere ders notu denir.  Sınav dönemleri altın değerinde olan bu belgeleri bulmak pek de kolay değildir. Bu dönemlerde elinde not olsa da vermeyen

Türkiye’de Öğrenci Olmak (İngilizce)

TO BE A STUDENT (in Turkey) To be a student in our country is neither easy nor hard work. If you just live to fun, you can do this easily. Sometimes you should find a way to pass the exam. If you want to be

Yenilikçi Öğretmen (İngilizce)

INNOVATIVE TEACHER Surely, a teacher should has many characteristics. But I think most important one of them is to be innovative person. Time is passing and everything is changing. Every students are differents. But generation is similar. So the teacher should conform with the students

Teknolojinin İyi Yönleri (İngilizce)

Good Part of Technology The Technology is both good and also bad. That’s ‘however you want’. But I’m writing about good part of technology. In these days, people are using technological tools in everywhere of life. First, people can make contact with others, and distance

Doğayı Korumak ya da Dünyayı Kurtarmak (İngilizce)

Protect The Nature or Save The World We need to nature from birth until death. So, We should protect the nature. But “What can we do?” or “How can we do?” Firstly, We should be sensitive. Second, We can plant a tree. In this way,

Daha İyi Bir Sanayi (İngilizce)

A Better Industry Every developed country has a better industry. Better industry means to be better life. First, If a country has a large industry. It can do home production. Second, We need to become economically independent. So, We have sound industry. Third, We should

Türkiye’nin Nüfusu (İngilizce)

Population of Turkey A developed country needs to young people. That’s employes and costumers. Nowadays, Turkey has a equilibrium population. But this situation isn’t fixed. First, old population is on the rise. Because people are living for a long time. Second, people are adopting (so-called)

Nesillerin Fikir Ayrılığı (İngilizce)

Conflict of Generations Even sometimes, people don’t get on with others. So, conflict of generations is normal. “Everything changes every time.” For example; turnouts, hair styles, musics… First, every generations think differently. Because there are some new and old things in their life. They affect